Improvisationsundervisning for børn er en gratis e-bog til musikskoler og musikskolelærere, der savner konkrete værktøjer til, hvordan man kan komme igang musikalsk improvisation med helt unge børn.


Du kan downloade bogen gratis via linket nedenfor. God fornøjelse!


Download e-bog (.pdf)

NB: Der kan være problemer med download-linket i Explorer - vi opfordrer derfor til at bruge en alternativ browser.


Hvorfor en bog om improvisationsundervisning for børn?

Improvisation er vigtig – i musik og i livet i det hele taget. Alle børn improviserer fra en tidlig alder uden at tænke over det. Enhver der igennem en længere periode har været en tæt del af et spædbarns liv – bl.a. i form af daglige puslebords-seancer – ved, at det lille barn lærer sig selv nye ting via improvisation hver eneste uge. Kan min fod komme ind i munden? Ja, det kunne den godt. Kan jeg vælte det glas vand? Ja, det kunne jeg godt. Kan jeg sige en høj lyd, som hverken er gråd eller latter? Ja, det kunne jeg godt. Man kunne oprette et helt pladeselskab dedikeret til at optage og udgive improviserede avantgarde-sange fra pusleborde rundt omkring i landet!

Senere benyttes improvisation flittigt som redskab i barnets leg, og det kan både være med og uden “instrumenter” – i form af legetøj. Det er først, når barnet når en alder, hvor der forventes mere fra de voksne – forældre eller pædagoger – at improvisation som hverdagsfænomen trænges en smule i baggrunden til fordel for en mere “effektiv” tilgang til tingene. “Tag nu dine støvler på”, “luk din jakke”, “vi har ikke tid til det der!” – overgangen fra det legende barn til et mere effektivt lille menneske, som forberedes på det hæsblæsende liv som voksen, starter tidligt. For mange voksne har begrebet “at improvisere” en negativ betydning – det er det, vi gør, når tingene ikke går som planlagt. Men improvisation kan også være en bevidst strategi – en mindre fastlåst tilgang til tingene og en bedre mulighed for at reagere fleksibelt på de indtryk og muligheder, der kommer udefra.

Som udgangspunkt er evnen til at improvisere altså til stede fra starten. Og når man bruger musikken som afsæt, er det ligefrem sjovt og berigende. Idéen til denne bog opstod i kølvandet på projektet JazzCamp for Piger og de erfaringer og positive resultater, der er opnået ved at bruge improvisation som centralt omdrejningspunkt i en musikalsk undervisnings-/sammenspilssituation. Denne bog er ikke rettet specielt mod undervisning af piger, men indeholder et afsnit, der omhandler undervisning af piger, og nogle af de overvejelser man som underviser og som musikskole kan gøre sig i den forbindelse.

Vi håber, at bogen dels vil blive set som en hjælp til at inkorporere improvisation i den traditionelle rytmiske musikundervisning – og dels vil overbevise læseren om, at improvisation ikke blot er et af musikkens grundstoffer – men også et af livets. Det overordnede mål med bogen er at hjælpe børn med at finde – eller måske ligefrem genfinde – deres indre improvisator via en række simple men kreative metoder som allerede er blevet afprøvet i praksis.


Baggrund

JazzCamp for Piger er et ugelangt undervisningsforløb for piger i alderen 10-15 år, hvor der med særlig fokus på improvisation tilbydes en mulighed for at udforske andre instrumenter og musikgenrer end ellers. JazzCamp for Piger foregik første gang under Vinterjazz 2014 og er indtil videre en årligt tilbagevendende begivenhed. Underviserne er både fra musikkonservatorier og musikskoler, og forløbet afsluttes med improkoncerter for deltagernes familier og venner.

JazzCamp for Piger er arrangeret af JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival. Idéen kom bl.a. i kølvandet på en rapport fra 2012 om kønsbalancen i det rytmiske musikmiljø. Rapporten har fået tilnavnet “80/20 rapporten”, da den overordnet tegner et billede af en fordeling på 80% mænd og 20% kvinder. JazzCamp for Piger er et forsøg på at rette op på dette ved at sætte tidligt ind i pigernes musikalske udvikling og give dem mulighed for at udforske andre instrumenter og musikgenrer, end dem de oftest beskæftiger sig med – på deres egne præmisser.